Може да закупите от нас желаният продукт вече и на лизингСвържете се с нас за персонална ценова оферта или информация за продуктите | телефони: 0899 165 485 | 089 910 3252 | cholakovi_2010@abv.bgСистемите на водно, нискотемпературно подово отопление и охлаждане, използващи повърхността на подове и стени като източник на топлина (или охладител) в помещението, стават все по-популярни. Увеличението на цените на енергията принуждава потребителите да използват съвременни отоплителни системи и уреди, които са по-икономични в експлоатация и са в съответствие с изискванията за опазване на околната среда. Изборът на този способ за отопление се основава на високата му енергийна ефективност и създавания комфорт. Благодарение на оптималното разпределение на температурата в помещенията, топлинният комфорт се постига при по-ниска температурата на въздуха, което води до намаляване на топлинните загуби на енергия. Ниската температура на захранване на инсталацията също е предпоставка за увеличаване на енергийната ефективност. Дори и 2 години експлоатация могат да бъдат достатъчни за пълната възвращаемост на инвестиционните разходи! Подовото отопление може да бъде един от най-евтините начини за отопляване на помещенията. Система предлага множество модерни технически решения, даващи възможност за изграждане на енерго ефективни и дълготрайни системи за водно подово отопление и охлаждане. Дава възможност да се изгради практически всяка, даже много нетипична подова, стенна или таванна инсталация, както и отопление на външни площи.

Система за подово отопление и охлаждане

Предимства:

— естетика и комфорт в помещенията Всички елементи на системата са „скрити“ в структурата на строителни прегради т.е.в подове, стени или тавани. Поради тази причина става възможно свободно аранжиране на вътрешното пространството на отопляемо или охлаждащо помещение – топлина или хлад се чувства само в мястото на пребиваване. Освен това, топлият под ни позволява да ходим боси, без да изпитваме неприятното чувство на студ.

— здраве Системите на подовото отопление и охлаждане създават най-близко до идеалното за човешкия организъм разпределение на температурата в помещението.

— хигиеничност При подовите системи отоплението или охлаждането в помещението се осъществяват на принципа на топлинното излъчване. Липсата на конвекция на въздуха в помещението, елиминира процеса на образуване на петна от опушване по стените, получаващи се от движение на прах, който се натрупва по повърхността на радиаторите. Благодарение на това, такива отоплителни системи се препоръчват за хора с алергии, като и за помещения, където пребивават малки деца.

— енергийна топлинна ефективност Инсталациите за подово отопление са нискотемпературни отоплителни системи, работещи с модерни, енерго ефективни топлинни източници, такива като кон котли и термопомпи. В сравнение с конвенционално отопление, температурата на въздуха в помещение е по- ниска, като се запазва същия топлинен комфорт. Тези свойства на отоплителната система гарантират значителни икономии, благодарение на понижаване на сезонното потребление на топлинна енергия, в сравнение с радиаторното отопление.

 

 

— стабилност Експоатационният живот на нискотемпературните отоплителни и охлаждащи системи надвишава 50 години и надхвърля живота на самите топлинни източници. — безопасност Благодарение на възможността на подовите системи да подгряват външни площи, такива като паркинги, подходи към гаражи, комуникационни трасета, стълбища и тераси, те могат безопасно и комфортно да се използват и през зимния период.

— универсалност Подовите системи с успех могат да се използват в едно- и много фамилното строителство, в обществени сгради, спортни съоръжения, както и при много високи сгради.

Характеристика на тръбата за подовото отоплени и охлаждане гарантира високо качество при използване на еднородни полиетиленови тръби с антидифузна защита.

В зависимост от техниката на закрепване на тръбите, вида и конструкцията на термоизолацията, както и своето предназначение, могат да се изброят следните цялостни системи:

Конструкцията на подово „отоплително тяло“, състояща се от термоизолация  – Tacker се причислява към подови отопления, изградени по „мокър“ метод. Отоплителните тръби се закрепват към изолацията с помощта на пластмасови клипсове, а после се заливат с течна замазка. След периода на втвърдяване, а след това и на постепенното нагряване, върху замазката се полага подова настилка (паркет, керамични плочки и др.).

Конструкцията на подово „отоплително тяло“, състоящо се от профилна изолация на Profil, се причислява към подови отопления, изградени по „мокър“ метод. Tръбите се закрепват чрез притискане към специално профилираната горна част на стиропорена плоча, покрита със слой от пластмаса. Системата се прилага за полагане на подово отопление и охлаждане, изпълнявано по мокър метод, с използване на стиропорени плочи с дебелина 11 до 30 мм.
— Подово отопление и охлаждане („мокър“ метод) в жилищно и обществено строителство.

Предимства:
— Бърз монтаж, благодарение на лесното и бързо полагане на системната изолация и лесно закрепване на тръбите;
— По-малък разход на материал за замазка; — Възможност за монтаж на тръбите с различна стъпка и форма (под формата на меандри или охлюв);
— Сигурно закрепване на тръбите;
— Възможност за монтаж в подове, подлагани на големи натоварвания или с изисквания за звукоизолация, благодарение използването на подходящи изолации.


•Чолакови 2010• Русе | Всичко за ВиК и Отопление | ic_local_phone_24px 0899 165 485 ic_local_phone_24px 089 910 3252 | Доставка и монтаж на ВиК, Парни Инслталации, Газови Котли, Радиатори, Конвектори, Камини